Baza wiedzy

Zalety i wady spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie niesie ona ze sobą wiele ciekawych korzyści, szczególnie w zakresie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Z drugiej

Czytaj więcej »

Zawieszenie spółki z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się czasami z okresowymi trudnościami oraz przestojem w produkcji lub świadczeniu usług. Taka sytuacja nie musi jednak oznaczać całkowitej likwidacji spółki. Przedsiębiorstwo może być bowiem postawione

Czytaj więcej »

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się bezpośrednio z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają jednak na odstąpienie od tej procedury. Rozwiązanie spółki jest więc możliwe bez

Czytaj więcej »

Wycena udziałów w spółce z o.o.

Pokrycie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje za pomocą wnoszonych wkładów. Wspólnicy zyskują w ten sposób udziały, które uprawniają ich do otrzymywania zysków spółki. Bardzo ważną kwestią jest

Czytaj więcej »

Jednoosobowa spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kojarzy się z dużą liczbą wspólników. W rzeczywistości na rynku funkcjonują także jednoosobowe spółki z o.o. Taka forma działalności gospodarczej niesie ze sobą zarówno korzyści, jaki

Czytaj więcej »

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonej puli pieniężnej. Kapitał jest bezwzględnie wymagany, gdy decydujemy się na prowadzenie biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jego brak będzie sporym utrudnieniem,

Czytaj więcej »

Koszt umowy deweloperskiej

Niektóre rodzaje umów wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego. Będzie tak przede wszystkim wtedy, gdy przedmiotem zobowiązania jest jakakolwiek nieruchomość (wyjątkiem od tej zasady jest umowa najmu). Zobowiązanie zaciągane

Czytaj więcej »

Opiniowanie umów

Sporządzenie umowy, zwłaszcza samodzielne, nie zawsze oznacza pełne zabezpieczenie praw wynikających z danego zobowiązania. Zdarzają się nawet takie sytuacje, w których umowa spisana przez zawodowego prawnika zawiera w sobie błędy

Czytaj więcej »

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Znajdziemy tam nie tylko podstawowe elementy takiego zobowiązania,

Czytaj więcej »

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane może tak naprawdę dotyczyć dwóch zakresów prac: wykonania nowego budynku oraz remontu już istniejącej budowli. Pomimo, że tego rodzaju umowa została uregulowana w całości w Kodeksie

Czytaj więcej »
Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Telefon: +48 793-101-800
E-mail: [email protected]

Ocena Google
4.9
Na podstawie 48 recenzji
×