Irlandzko-Polska Izba Handlowa

Stosunki polsko – irlandzkie pozostają od wielu lat na bardzo dobrym poziomie, szczególnie w zakresie gospodarczym. Skutkiem dobrych relacji było powstanie specjalnego podmiotu regulującego przepływ towarów i usług między tymi dwoma krajami, chodzi oczywiście o polsko-irlandzką Izbę Handlową.

Spis treści

Co wpływa na dobre relacje gospodarcze pomiędzy Irlandią a Polską?

Zarówno Polska, jak i Irlandia należą do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Więź pomiędzy tymi dwoma państwami nawiązała się przede wszystkim dzięki naszym krajowym emigrantom, którzy osiedlili się w Irlandii. W praktyce wpłynęło to w pewny stopniu na rozwój irlandzkiej gospodarki oraz połączenie jej z polską ekonomią.

Szacuje się, że obecnie aż 160 irlandzkich firm eksportuje swoje towary i usługi do Polski. Co ciekawe, 60 takich firm posiada osobowość prawną zlokalizowaną na terytorium naszego kraju. Świadczy to o poważnych zamiarach gospodarczych Irlandczyków wobec naszych obywateli i chęć zacieśnienia więzi ekonomicznej. Skutkiem wspólnego rozwoju było powołanie do życia specjalnej Izby Handlowej.

Czym jest IPIH?

Irlandzko-Polska Izba Handlowa (IPIH) jest niezależną organizacją non-profit, której podstawowym celem jest wspieranie interesów gospodarczych RP oraz Irlandii, a także doprowadzanie do wzrostu inwestycji pomiędzy tymi państwami. 

Wraz z wejściem Polski do UE oraz wypracowaniem dobrych stosunków gospodarczych naszego kraju z Irlandią, z czasem władze obu tych krajów doszły do wniosku, że warto połączyć siły i wspólnie rozwijać się gospodarczo. Tak też powstała IPIH – miało to miejsce w 2011 roku. Organizacja została założona przez 3 konsulów honorowych w Irlandii, obecnie jej siedziba znajduje się w Cork, wraz z oddziałem w Warszawie przy ulicy Mysiej 5 (przy Izbie funkcjonują także ambasady wspierające, które mieszczą się w Londynie oraz Dublinie). Od samego początku IPIH była nastawiona na promocję i pomoc w rozwoju biznesów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Irlandii. 

Zakres działań Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej

Podstawowy cel IPIH jest jasny – wspieranie przedsiębiorczości polsko-irlandzkiej oraz wzajemny rozwój gospodarczy obu krajów. Działania podejmowane przez organizację są bardzo zróżnicowane, począwszy od spotkań śniadaniowych z biznesmenami, a skończywszy na finansowym wsparciu nowych i istniejących przedsiębiorstw.

IPIH zachęca do członkostwa w organizacji, ponieważ gwarantuje ona uzyskanie dostępu do rozlicznych kontaktów biznesowych i handlowych. Każdy zrzeszony przedsiębiorca zyskuje dostęp do międzynarodowych wydarzeń, działań oraz kontaktów. Oczywiście znacząco wpływa to na możliwość rozszerzenia prowadzonej działalności i zwiększenia rynków zbytu oferowanych usług, czy też sprzedawanych produktów. 

Zgodnie z aktualną treścią statutu Izby, wykonuje ona swoje zadania poprzez:

 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, władzami samorządowymi i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz placówkami dyplomatycznymi i handlowymi Irlandii w Polsce,
 • reprezentowanie członków Izby w opiniowaniu tworzenia i zmian przepisów z zakresu polityki gospodarczej,
 • delegowanie przedstawicieli do organów doradczych organów samorządowych i administracji państwowej,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi,
 • zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspierających działalność biznesową jej członków,
 • wspieranie inicjatyw biznesowych swoich członków,
 • tworzenie zespołów rozwiązywania problemów, komitetów, zespołów eksperckich i innych ciał kolegialnych,
 • organizację i współorganizację targów i wystaw w kraju i za granicą oraz innych wydarzeń promocyjnych,
 • wykonywanie innych czynności, które mogą od czasu do czasu być wymagane dla osiągnięcia celów Izby.

Lista członków Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej 

Zainteresowanie członkostwem w IPIH jest z roku na rok coraz większe, zarówno po stronie naszego kraju, jak i naszych partnerów biznesowych. Wśród licznych firm zrzeszonych w tej organizacji możemy odnaleźć:

 • kancelarię radców prawnych Konieczny-Wierzbicki,
 • SRI Executive,
 • BOŚ Bank,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Let’s Today – creative agency,
 • PWC,
 • CRIDO,
 • COOK Comunications,
 • Syncreon Technology,
 • KPMG,
 • Vistra,
 • The British School – Warsaw, Poland.

IPIH zaprasza do współpracy każdego polskiego, irlandzkiego, a nawet i międzynarodowego przedsiębiorcę, który chce wspólnie promować zasady uczciwej konkurencji na arenie światowej. Wszyscy członkowie organizacji działają na zasadzie dobrowolności, w każdej chwili możliwe jest więc wypisanie się z Izby (w praktyce nie jest to jednak spotykane). 

Kto może zostać członkiem Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej? Każdy podmiot, który spełnia następujące kryteria:

 • posiada istniejący lub możliwy związek z Irlandią,
 • opłaci składkę członkowską,
 • posiada dobrą pozycję i reputację w biznesie,
 • jest w stanie udzielić referencji na życzenie,

Pamiętajmy, że przyjęcie do Izby uzależnione jest od zgody Zarządu Izby wyrażonej w stosownej uchwale.

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, jeżeli opisywany wyżej temat dotyczy także Państwa, to zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 793 101 800 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu. 

Telefon: +48 793-101-800
E-mail: [email protected]